VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlığı

Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler “Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)’’ olarak ifade edilmektedir. Isıtma sistemleri, basınçlı hava sistemleri, soğutma sistemleri, pompa sistemleri, aydınlatma sistemleri, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, fan sistemleri, elektrik sistemleri ve proses ekipmanları için VAP başvurusu yapılabilir.

VAT ENERJİ, hazırlamış olduğumuz Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile, farklı sektörlerde birçok büyük işletmeye hizmet vermiş ve başarılı bir şekilde hibe desteği alınmasını sağlamıştır.

Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

  • Başvuru tarihi itibarıyla EnVer Portalına kayıtlı olunması,
  • İşletmede görevlendirilmiş enerji yöneticisi olması veya Yetkili EVD şirketinden bu hizmetin alınması,
  • Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının 500 TEP ve üzerinde olması,
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası ya da belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması,

VAP Danışmanlığı ile, 5.000.000 TL’ye kadar yapacağınız enerji verimliliği yatırımınızın 30’unu hibe olarak alabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.