ISO 50001 Danışmanlığı

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerde etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirmek, enerji performansının ve verimliliğin artırılmasını hedeflemek için tanımlanmış bir standarttır.  İşletmelerin enerji politikalarını oluşturma, enerji performans göstergelerini belirleme, enerji maliyetlerini hesaplama ve enerji verimliliği hedeflerini ortaya koymak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi büyük bir öneme sahiptir.

VAT ENERJİ, enerji verimliliği konularındaki bilgi ve tecrübesi ile, işletmelere “ISO 50001 Danışmanlık Hizmeti” sunmakta ve kurulumdan, belgelendirme aşamasına kadar tüm süreçlerde saha ve ofis çalışmaları yürütmektedir.

“Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmelerin 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurmalarının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”