Enerji Etütleri

Enerji Etüt Hizmeti

VAT ENERJİ, konularında uzman mühendisleri ile işletmelerin enerji tüketimlerini optimize etmek ve enerji yoğunluklarını düşürmek amacı ile etüt çalışmaları gerçekleştirmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı raporlar ile işletmelere enerji verimliliği konusunda detaylı bilgi verilmekte ve etüt neticesinde ortaya çıkan potansiyellere uygun projeler geliştirilmektedir.

“Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP (TonEşdeğerPetrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde 4 yılda bir etüt yaptırılmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır. “

 

VAT ENERJİ tarafından sunulan etüt hizmetleri;

Zorunlu Enerji Etüdü

Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler için dört yılda bir yapılan, enerji verimliliği projeleri ve tasarruf noktaları bulmaya yönelik olan etütlerdir. Saha çalışmalarında yapılan kapsamlı incelemeler ve ölçümler ile ofis çalışmalarında yapılan analizler sonucu enerji verimliliği projeleri ve önerileri detaylı raporlamalar ile ortaya konmaktadır. VAT ENERJİ, farklı sektörlerde yüzlerce işletmede zorunlu enerji etüdü çalışması gerçekleştirmiştir.

 

Detaylı Enerji Etüdü

Tesisteki tüm proseslerin ve enerji sistemlerinin detaylı ve uzun süreli incelenerek, ölçüldüğü ve analiz edildiği geniş kapsamlı yapılan enerji etütleridir.

 

Ön Enerji Etüdü

İşletmede yapılan saha turları, gözlemler, incelemeler ve alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen, işletmenin mevcut enerji verimliliği durumu konusunda fikir sahibi olabileceği kısa süreli yapılan enerji etütleridir.

 

Ücretsiz keşif talebiniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

ENERJİ ETÜTLERİ