Danışmanlık

VAT ENERJİ, endüstriyel tesislerin enerji yoğunluğunu düşürmek için yapılacak olan projeler ve yatırımlar, faydalanılacak destekler ve oluşturulması planlanan sistemler ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye’de birçok büyük tesisin danışmanlığını sürdürmekte olan VAT ENERJİ, tesislere enerji verimliliği konusunda profesyonel destek hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti 4 ana başlık altında verilmektedir.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Tesislerde enerji verimliliği sağlanması konusunda sunulan hizmettir. Enerji verimliliği danışmanlığı ile tesisin enerji tüketimleri sürekli incelenir, mevcut potansiyellerin optimum verimle gerçekleştirilmesi için projeler hazırlanır, iyileştirme faaliyetleri düzenlenir. 15 günlük toplantılar ile sürekli iletişim sağlanır, böylelikle tesislerin daha verimli bir enerji tüketim sistemi oluşması sağlanır.

VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlığı

VAP danışmanlığı, endüstriyel tesislerde yapılan enerji etütleri sonucu uygulanması planlanan proje için devletten alınabilecek destekten yararlanılması amacı ile yapılır. Bu proje, çeşitli kriterlere göre analiz edilir ve YEGM (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) formatına uygun bir biçimde raporlanır. Proje, enerji etüdü raporu ile beraber yasal mevzuatta belirtilen koşullar çerçevesinde onaya sunulur. VAT ENERJİ, proje için gerekli olan tüm çalışmaları, incelemeleri, ölçümleri ve başvuru takibini konusunda uzman ekibiyle birlikte gerçekleştirir.

Enerji Yatırımı Danışmanlığı

Enerji verimliliği konusunda yapılacak olan yatırımlar için sunulan hizmettir. Yapılacak olan yatırımın minimum maliyetlerle maksimum fayda sağlaması hedeflenmektedir. Bu konuda ihtiyaç duyulan sistem ya da teknoloji için gerekli incelemeler yapılır ve kapasite değerleri belirlenir. Teknik şartnameler hazırlanır, teklifler istenir ve alınan her teklif detaylı bir biçimde analiz edilir. Böylelikle en karlı yatırımın yapılması sağlanır. Yapılacak olan yatırımın teknik kontrolleri yapılır ve proje devreye alınır. Devreye alınan projenin verim ölçümü ve analizleri konusunda devreye alım sonrası gerekli destekler sağlanır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Danışmanlığı

ISO 50001 enerji yönetim sistemi, endüstriyel tesislerin enerji stratejilerini belirlemek, hedeflerini tespit etmek ve mevcut tüketimleri minimize edip optimum verimliliği sağlamak için uygulanan bir yönetim sistemidir. VAT ENERJİ , endüstriyel tesislere bu süreç için profesyonel destek hizmeti sağlar. Sistemin oluşturulması, izlenmesi, iyileştirme faaliyetleri gibi birçok kriterin, tesislerin mevcut yapılarına adapte olması için gerekli çalışmaları yapar. Bu süreçte belirlenen zaman periyodunda saha ziyaretleri gerçekleştirilir ve işletmelerde oluşturulan enerji yönetim birimi ile toplantılar düzenlenir. Böylece belgelendirme sürecinde tüm düzenlemeler ve iyileştirmeler yakından takip edilmiş olur.