Organik Rankine Çevrimi (ORC)

Teknik anlamda düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından faydalanmak ve verimli projeler oluşturmak çeşitli zorluklar içermektedir. Isıdan elektrik üretimi için kullanılan en bilindik sistem buhar türbinidir ancak uygun işletim için yüksek sıcaklık ve basınç gerektirmektedir. Özellikle düşük sıcaklıklarda tercih edilen teknoloji organik rankine çevrimidir (ORC). ORC sistemlerinde yüksek basınçlı buhar ve su yerine, organik akışkan kullanılmaktadır. ORC teknolojisinde sudan daha düşük kaynama noktasına sahip olan akışkanlar kullanmaktadır. Bu özellik ile enerji üretimi ekonomik olmayan sistemler çok daha verimli bir hal almaktadır. Endüstriyel atık ısısı, pistonlu motor ceketinin su ısısı, jeotermal ısı, güneş havuzu, petrol ve gaz alanları bu ısı kaynakları arasında yer almaktadır.

VAT Enerji, Alman teknolojisi ORCAN ile organik rankine çevrimi konusunda işletmelere çözüm sunmaktadır. ORCAN dünyanın en küçük ORC sistemi olma özelliğini taşımaktadır. ORCAN standart 20 kwh elektrik üretim kapasitesine sahip olup, birden fazla cihaz ile kapasite arttırımı yapılabilmektedir.