Ekonomizer

Ekonomizer sistemleri atmosfere atılan baca gazındaki atık enerjiden faydalanarak sıcak su elde edilen ısı değiştiricilerdir. Baca gazındaki duyulur ısının ve gizli ısının (yoğuşma) kullanılabileceği ekonomizler, işletmenin ihtiyaç duyduğu dizayn kriterlerine göre üretilmektedir.
Ekonomizer sistemlerinde, baca gazı sıcaklığının her 20°C düşürülmesi ile yaklaşık %1 yakıt tasarrufu sağlanabileceği unutulmamalıdır.

VAT ENERJİ, ekonomizerleri, tesis yerleşim ve işletim şartlarına uygun olarak projelendirerek, montajını profesyonel ekipleri ile gerçekleştirmekte ve taahhüt edilen tasarruf şartlarında çalışmasını sağlamaktadır. Ekonomizerler ile kazan besi suyu ön ısıtması, kullanım suyu ısıtması, proses sularının ısıtılması gerçekleştirilebilir. Ekonomizer sistemleri endüstriyel tesislerde kısa geri dönüş süreleri ile en uygun enerji tasarruf uygulamalarından biri olmaktadır.

VAT ENERJİ, performans garantili yapmış olduğu ekonomizer sistemleri ile birçok işletmeye enerji tasarrufu sağlatmıştır.

VAT ENERJİ - Ekonomizer
VAT ENERJİ - Ekonomizer