Atık Isı Kazanı

Atık ısı kazanları, kojenerasyon sistemleri, gaz motorları ya da yüksek baca sıcaklığına ve debisine sahip proses ekipmanlarının atık ısısından faydalanarak, buhar, kızgın yağ, ya da kızgın su elde edilmesi için kullanılan sistemlerdir.

VAT ENERJİ bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok atık ısı uygulaması ile işletmelere ciddi oranda enerji tasarrufu sağlatmayı başarmıştır. Atık ısı kazanları sağladıkları enerji tasarrufu ve baca gazındaki sıcaklık düşüşü ile çevreye duyarlı sistemlerdir.