Enerji Etütleri

VAT ENERJİ, endüstriyel tesislerin ve ticari binaların enerji tüketimlerini optimize etmek ve enerji yoğunluklarını düşürmek amacı ile etüt çalışmaları gerçekleştirmektedir. Enerji üretim birimleri, enerji dağıtım hatları, proses kontrolü, aydınlatma gibi farklı enerji tüketim noktaları, bu kapsamda ayrıntılı olarak incelenmektedir. Konularında uzman mühendis kadrosu ile yapılan çalışmalar, ölçüm ekipmanları ile alınan veriler analiz edilerek, mevcut enerji potansiyelleri ve iyileştirme önerileri ortaya konmaktadır. Böylelikle tesislerin enerji tüketimleri en ince ayrıntısına kadar eksiksiz olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı raporlar ile, işletmelere enerji potansiyelleri konusunda detaylı bilgi verilmekte ve bu potansiyellere uygun projeler için iyileştirme çalışmaları sunulmaktadır. VAT ENERJİ, işletmelere 6 farklı içerikte enerji etüdü hizmeti vermektedir.

 • Zorunlu Enerji Etüdü
 • Ön Enerji Etüdü
 • Detaylı Enerji Etüdü
 • Kazan Dairesi Enerji Etüdü
 • Basınçlı Hava Sistemleri Etüdü
 • Elektrik Sistemleri Etüdü

Enerji etütleri uygulamalarında aşağıda belirtilen yöntemler izlenir.

 • Enerji verimliliği saha ziyaretleri
 • Tasarruf potansiyeli ve verimlilik artırıcı yöntemlerin tespiti için ön enerji –detaylı enerji etüdü
 • Veri toplama , ölçme
 • Analiz ve değerlendirme
 • Enerji tüketim haritası çıkartılarak, tüketim noktalarının enerji karakteristiklerini oluşturma
 • Birim ürün başına enerji maliyeti ( enerji yoğunluğu ) tespit etme
 • Enerji tasarruf potansiyelleri belirleme
 • Çözüm yollarını oluşturma
 • Fayda maliyet analizlerini çıkartma
 • Raporlama ve sunum

aşamalarıyla enerji etüdü hizmeti gerçekleştirilir.

ENERJİ ETÜTLERİ