Kompresör Atık Isı Sistemleri

Endüstriyel tesislerde en pahalı enerji basınçlı havanın üretilmesinde sarf edilen enerjidir. Basınçlı hava sistemlerinde, basınçlı havanın üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar uygulanabilecek enerji verimliliğini artırıcı uygulamalarla ortalama %70 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. VAT ENERJİ, sistem dizaynı, iyileştirilmesi, atık ısının kullanımı, basınçlı hava kaçak noktalarının tespiti ve basınçlı hava üreticilerinin uygun çalışma şartlarının dizayn edilmesi gibi konularda mühendislik ve uygulama desteğini sağlamaktadır. Üretmiş olduğu özel kompresör geri kazanım sistemleri ile tüm basınçlı hava kompresörlerinde verimliliği maksimum düzeyde tutmakta sağladığı enerji tasarrufu ile yakıt tüketimini azaltmaktadır. Proses ihtiyacına göre sıcak su üretimi ya da hava ısıtma işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

VATENERJİ imal ettiği enerji izleme sistemleri ile müşterilerine uygulanan enerji verimlilik sistemi ile ne kadar tasarruf sağladıklarını ve ne kadar parasal kazanç sağladıklarını takip etme, kayıt altına alma şansı vermektedir.